Trwa ładowanie...
d291jvb
d291jvb
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (50/2013)

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (50/2013)
Share
d291jvb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 22 lipca 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 15 lipca 2013 roku nabyła 2 106 akcji PZU SA za średnią cenę 433,84 zł za akcję, oraz w tym samym dniu zbyła 1 906 akcji PZU SA za średnią cenę 433,08 zł za akcję, a także 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 40 872,50 zł za kontrakt, ? w dniu 16 lipca 2013 roku nabyła 16 801 akcji PZU SA za średnią cenę 433,71 zł za akcję, a także 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 40 500,00 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 16 801 akcji PZU SA za średnią cenę 433,85 zł za akcję, a także 2 kontrakty terminowe na
akcje PZU SA za średnią cenę 40 732,50 zł za kontrakt, ? w dniu 17 lipca 2013 roku nabyła 5 422 akcje PZU SA za średnią cenę 433,22 zł za akcję, a także 8 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40 701,88 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 6 142 akcje PZU SA za średnią cenę 434,16 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 40 715,00 zł za kontrakt, ? w dniu 18 lipca 2013 roku nabyła 7 086 akcji PZU SA za średnią cenę 429,10 zł za akcję, a także 13 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40 461,15 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 6 786 akcji PZU SA za średnią cenę 429,17 zł za akcję, a także 12 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40 452,92 zł za kontrakt, ? w dniu 19 lipca 2013 roku nabyła 5 341 akcji PZU SA za średnią cenę 430,34 zł za akcję, a także 19 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40 483,16 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 6 021 akcji PZU SA za średnią cenę 432,00 zł za
akcję, a także 16 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40 057,81 zł za kontrakt. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja została sporządzona w dniu 22 lipca 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Marcin Góral Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Compliance

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d291jvb

Podziel się opinią

Share
d291jvb
d291jvb