Trwa ładowanie...
d40lal3

PZU spełnia wymogi KNF dot. przeznaczenia do 100 proc. zysku na dywidendę - Ipopema (opinia)

28.11. Warszawa (PAP) - Zdaniem analityków PZU spełnia wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące przeznaczenia do 100 proc. jednostkowego zysku na dywidendę, co jest pozytywną,...

Share
d40lal3

28.11. Warszawa (PAP) - Zdaniem analityków PZU spełnia wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące przeznaczenia do 100 proc. jednostkowego zysku na dywidendę, co jest pozytywną, chociaż oczekiwaną informacja.

"PZU na pewno spełnia te warunki, co oznaczałoby, że może wypłacić do 100 proc. jednostokowego zysku. Jest to pozytywna informacja, ale spodziewana - spółka informowała, że będzie negocjować w tej sprawie z nadzorem" - powiedział PAP Tomasz Bursa z Ipopema Securities.

KNF podała w środowym komunikacie, że zaleca, aby dywidendę mogły wypłacić wyłącznie zakłady ubezpieczeń, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

d40lal3

I. otrzymały ocenę BION za 2011 r. lepszą niż 2,5;

II. w 2012 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego, ani niedoboru aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (w okresach miesięcznych lub kwartalnych);

III. w 2012 r. nie były objęte planem lub programem naprawczym, o których mowa w art. 187 ust. 1-3 i 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej;

IV. wg stanu na 31 grudnia 2012 r. posiadają wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych (rozumiany jako minimum z wielkości środki własne do marginesu wypłacalności oraz środki własne do kapitału gwarancyjnego) w wysokości co najmniej 160 proc. w przypadku zakładów działu I lub 200 proc. w przypadku zakładów działu II;

d40lal3

V. w wyniku ostatnio przeprowadzonych testów stresu dla wszystkich badanych rodzajów ryzyka wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wyniósł co najmniej 110 proc. a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami wyniósł co najmniej 100 proc.

Jednocześnie Komisja poinformowała, że dopuszcza wypłatę dywidendy z całego wypracowanego w 2012 r. zysku, o ile pokrycie wymagań kapitałowych ubezpieczyciela po wypłacie dywidendy utrzymywać się będzie na poziomie wyższym niż określony w kryterium IV, a także utrzymane zostanie spełnienie kryterium V z uwzględnieniem stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. skorygowanego o wartość dywidendy.

Komisja podała, że ubezpieczyciele przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinni uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. (PAP)

kuc/ asa/

d40lal3

Podziel się opinią

Share
d40lal3
d40lal3