Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A. (13/2013)

QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A. (13/2013)
Share
d27uut4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399§1 w zw. z art 400§1, art. 402 1§1 i §2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych a także ustępu XXIII pkt 3 Statutu Spółki oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz 259 z późn. zm. ), Zarząd Quantum Software S.A. zwołuje na dzień 09.10.2013 r., na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w hotelu Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS 09.10.2013.pdf 1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 09.10.2013 (pdf)
Projekty uchwał NWZA 09.10.2013.pdf 2.Treść uchwał NWZA 09.10.2013 (pdf)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Quantum Software SA
(pełna nazwa emitenta)
QUANTUM SOFTWARE SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-633 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Walerego Sławka 3A
(ulica) (numer)
012 6469800 012 6469802
(telefon) (fax)
info@quantum-software.com www.quantum-software.com
(e-mail) (www)
6771753870 351243328
(NIP) (REGON)
d27uut4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2013-09-13 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4