Trwa ładowanie...
d4iv6a2

QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (8/2013)

QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (8/2013)

Share
d4iv6a2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 14.048.328,77 zł. Termin zakończenia lokaty został ustalony na dzień 28 marca 2013 r. Oprocentowanie w/w lokaty nie odbiega od warunków rynkowych. Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: - § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), - art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2013-02-28 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

Podziel się opinią

Share
d4iv6a2
d4iv6a2