Trwa ładowanie...
d3gm32x
espi

QUMAK S.A. - Zawarcie porozumienia inwestycyjnego w sprawie objęcia akcji spółki akcyjnej Madkom ...

QUMAK S.A. - Zawarcie porozumienia inwestycyjnego w sprawie objęcia akcji spółki akcyjnej Madkom S.A. (54/2013)
Share
d3gm32x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia inwestycyjnego w sprawie objęcia akcji spółki akcyjnej Madkom S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. informuje, że w dniu 28 października 2013 r. doszło do zawarcia porozumienia inwestycyjnego ze spółką Madkom S.A. z siedzibą w Gdyni. W treści Porozumienia Madkom S.A. zobowiązuje się dokonać do końca 2013 r. emisji akcji serii D w ilości 4.600.000 sztuk po cenie nominalnej 0,1 zł, a Qumak S.A. deklaruje ich objęcie po cenie 0,11 zł za jedną akcję. Madkom S.A. zobowiązuje się do doprowadzenia do notowania akcji serii D na rynku New Connect do końca 2013 r. Ponadto, w Porozumieniu określono, iż Qumak ma prawo w ciągu 18 miesięcy od dnia emisji akcji serii D wezwać Madkom S.A. do dokonania emisji kolejnych 10.000.000 akcji, celem ich objęcia przez Qumak. W wypadku spełnienia się powyższej sytuacji Qumak poinformuje o tym osobnym raportem. Objęcie akcji, o którym mowa w niniejszym Porozumieniu ma na celu rozwój współpracy pomiędzy spółkami a także poprawę ich pozycji na rynku. Madkom S.A. działa w obszarze oprogramowania dla samorządów oraz służb publicznych, optymalizując pracę urzędów w
zakresie obiegu dokumentów, zarządzania budżetem oraz systemami dostępu do usług publicznych. Jednocześnie, 28 października 2013 r. doszło do zawarcia umowy o objęciu akcji Madkom S.A. Umowa dotyczy objęcia przez Qumak S.A. akcji emisji serii D w liczbie 4.600.000, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Madkom S.A. z dnia 28 października 2013 r., w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, w sposób określony w art. 431 par 2 pkt 1 ksh w drodze subskrypcji prywatnej. Obejmowane akcje będą miały formę zdematerializowaną. Po objęciu akcji serii D oraz zarejestrowaniu emisji w KRS, zgodnie z niniejszą umową, Qumak S.A. będzie posiadał 4.600.000 sztuk akcji spółki Madkom S.A. uprawniających do 4.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowić będzie 9,98% kapitału zakładowego spółki oraz 9,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 136
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d3gm32x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2013-10-28 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gm32x

Podziel się opinią

Share
d3gm32x
d3gm32x