Trwa ładowanie...
dp2u1e1

QUMAK S.A. - Złożenie przez Spółkę zamówienia spełniającego kryterium umowy znaczącej (65/2014)

QUMAK S.A. - Złożenie przez Spółkę zamówienia spełniającego kryterium umowy znaczącej (65/2014)

Share
dp2u1e1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Złożenie przez Spółkę zamówienia spełniającego kryterium umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 r. złożył zamówienie do Veracomp S.A. spełniające kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość obrotów z Veracomp S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Spółki i wynosi 12.807.464,78 zł netto, co stanowi o uznaniu ich za znaczące. Zamówieniem o najwyższej wartości spośród zamówień złożonych we wskazanym wyżej okresie jest zamówienie złożone przez Spółkę dnia 10 grudnia 2014 r. o wartości 5.033.313,72 zł netto. Przedmiotem ww. zamówienia jest zakup sprzętu IT i usług na potrzeby realizowanych przez Spółkę kontraktów. Pozostałe warunki na jakich będzie realizowane przedmiotowe zamówienie nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju transakcji, zamówienie nie zawiera również postanowień dotyczących kar umownych. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2u1e1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 134 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2014-12-11 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2u1e1

Podziel się opinią

Share
dp2u1e1
dp2u1e1