Trwa ładowanie...
d1ma0yj
espi

QUMAK-SEKOM S.A. - Rejestracja zmian w statucie spółki Qumak S.A. (9/2013)

QUMAK-SEKOM S.A. - Rejestracja zmian w statucie spółki Qumak S.A. (9/2013)
Share
d1ma0yj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK-SEKOM S.A.
Temat
Rejestracja zmian w statucie spółki Qumak S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 24 stycznia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki. O zmianach wprowadzonych w statucie informowano raportem bieżącym nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. W związku z powyższym, Zarząd Spółki oświadcza, że tekst jednolity Statutu ma brzmienie jak w załączeniu. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust.1 pkt.2
Załączniki
Plik Opis
q-s_statut jednolity_20130109.pdf Qumak Statut jednolity

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa 00-807
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d1ma0yj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata
2013-01-25 Jan Goliński Wiceprezes Zarządu Jan Goliński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ma0yj

Podziel się opinią

Share
d1ma0yj
d1ma0yj