Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

QUMAK-SEKOM S.A. - Zmiana firmy Spółki na Qumak Spółka Akcyjna (8/2013)

QUMAK-SEKOM S.A. - Zmiana firmy Spółki na Qumak Spółka Akcyjna (8/2013)
Share
dwyes71
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK-SEKOM S.A.
Temat
Zmiana firmy Spółki na Qumak Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki QUMAK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94 (zwana dalej "Spółką") informuje, że dnia 24 stycznia 2013 roku, powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 24 stycznia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku, polegającej na zmianie firmy Spółki z dotychczasowej QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna na QUMAK Spółka Akcyjna. Zgodnie z nowym brzmieniem statutu, Spółka może używać także skróconego brzmienia firmy QUMAK S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa 00-807
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
dwyes71

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata
2013-01-25 Jan Goliński Wiceprezes Zarządu Jan Goliński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71