Trwa ładowanie...
d1m9wjp
espi

RADPOL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (5/2013)

RADPOL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (5/2013)

Share
d1m9wjp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") informuje, że dnia 18 stycznia 2013 roku otrzymała od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie o następującej treści: ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ OSOBY BLISKO ZWIĄZANE Działając na mocy art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) (dalej Ustawa o obrocie) w związku z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) (dalej Rozporządzenie), jako Członek Rady Nadzorczej Spółki RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (adres: ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów), REGON 770807479, NIP 8430000202, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057155 (dalej Spółka lub Emitent), niniejszym zawiadamiam, iż: a) Dnia 22 maja 2012 r. zbyłem 200 (dwieście) akcji Spółki po cenie 9 (słownie: dziewięć) zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 1.800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych (dalej Transakcja). b) Transakcja miała miejsce w Warszawie w ramach rynku regulowanego GPW. c) Transakcja była jedyną dokonaną przeze mnie w roku kalendarzowym 2012 transakcją zbycia lub nabycia akcji Spółki, w związku z czym suma wartości dokonanych przeze mnie transakcji zbycia lub nabycia akcji Spółki nie przekroczyła w roku kalendarzowym 2012 kwoty 5.000,00 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zgodnie z wymogami Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m9wjp

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2013-01-18 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m9wjp

Podziel się opinią

Share
d1m9wjp
d1m9wjp