Trwa ładowanie...
d4ffv9c

RADPOL S.A. - Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycy...

RADPOL S.A. - Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych (40/2011)

Share
d4ffv9c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do § 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, RADPOL S.A. ("Emitent") przekazuje korektę raportu bieżącego nr 40/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. Korekta raportu nr 40/2011 ma związek z korektą raportu bieżącego nr 38/2011. Korekta raportu bieżącego nr 40/2011 polega na skorygowanie następującej treści raportu było: "Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada łącznie 13.600 akcji RADPOL S.A., stanowiących 0,05% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 13.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,05% ogólnej liczby głosów)" powinno być: "Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada
łącznie 14.100 akcji RADPOL S.A., stanowiących 0,055% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 14.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,055% ogólnej liczby głosów)" Pozostałe informacje przekazane w raporcie nr 40/2011 pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ffv9c

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2011-12-21 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ffv9c

Podziel się opinią

Share
d4ffv9c
d4ffv9c