Trwa ładowanie...
d2rlze2

RADPOL S.A. - Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycy...

RADPOL S.A. - Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych (38/2011)

Share
d2rlze2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do § 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, RADPOL S.A. ("Emitent") przekazuje korektę raportu bieżącego nr 38/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie nabycia akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. Korekta polega na uzupełnieniu raportu bieżącego nr 38/2011 o informację, że dnia 25 listopada 2011 roku TRIGON Dom Maklerski S.A. ("TRIGON") (firma inwestycyjna, za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji własnych RADPOL S.A.) podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała o godz. 13:13 transakcji nabycia 500 akcji Emitenta po cenie 7,74 zł za jedną akcję. W związku z powyższym ulega również korekcie następująca treść raportu bieżącego nr 38/2011: było: "Nabyte akcje własne
w łącznej liczbie 2.082 akcji stanowią łącznie 0,008% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 2.082 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,008% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada łącznie 8.864 akcji RADPOL S.A., stanowiących 0,03% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 8.864 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,03% ogólnej liczby głosów)." powinno być: "Nabyte akcje własne w łącznej liczbie 2.582 akcji stanowią łącznie 0,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 2.582 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada łącznie 9.364 akcji RADPOL S.A., stanowiących 0,036% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 9.364 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,036% ogólnej liczby głosów)." Pozostałe informacje przekazane w
raporcie nr 38/2011 pozostają bez zmian | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2011-12-21 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

Podziel się opinią

Share
d2rlze2
d2rlze2