Trwa ładowanie...
d295oi4

RADPOL S.A. - Wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych (101/2012)

RADPOL S.A. - Wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych (101/2012)

Share
d295oi4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. w Człuchowie ("Emitent") informuje, że dnia 21 listopada 2012 roku otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego w Człuchowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu w dniu 13 listopada 2012 roku z ksiąg wieczystych KW nr SL1Z/00008860/6, KW nr SL1Z/00029850/6 oraz KW nr SL1Z/00013987/0 hipoteki umownej łącznej do kwoty 35.000.000,00 zł, która była ustanowiona w celu zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami (kapitałowymi i za opóźnienie), przyznane koszty postępowania, roszczenia z tytułu opłat i prowizji wynikających z umowy kredytu nr 684/2012/00003329/00 z dnia 29 lutego 2012 roku zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (opisanego w raporcie bieżącym nr 17/2012). Wartość zobowiązania zabezpieczonego w zakresie należności głównej wynosiła 25.000.000 z tytułu kredytu na zakup akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych Wirbet S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem została wykreślona z ww. ksiąg
wieczystych hipoteka umowna łączna do kwoty 35.000.000,00 zł na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. obciążające: 1) prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 2,2982 HA, oznaczoną jako nr 12/4, nr 12/6, nr 4/5, nr 4/4, nr 12/12 położoną w Człuchowie przy ul. Batorego dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1Z/00008860/6, 2) prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 0,5360 HA, oznaczoną jako nr 12/11, nr 19/2 położoną w Człuchowie dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1Z/00029850/6, 3) prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 1,2409 HA, oznaczoną jako nr 19/1, nr 19/3, nr 18/38, nr 24/1 położoną w Człuchowie przy ul. Batorego dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1Z/00013987/0, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości posadowionych na powyższych działkach przysługującym
Emitentowi. Wykreślenie powyżej wskazanej hipoteki umownej łącznej z ksiąg wieczystych zostało dokonane w związku z całkowitą spłatą zadłużenia wobec ING Bank Śląski S.A. o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 73/2012. Łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których była ustanowiona hipoteka umowna łączna opisana niniejszym raportem, w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 19.347.242,00 zł. Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a ING i osobami nim zarządzającymi (poza tym, że ING OFE, podmiot z grupy ING, posiada 7,05% akcji Emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta). Aktywa, które były obciążone hipoteką zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d295oi4

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2012-11-21 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d295oi4

Podziel się opinią

Share
d295oi4
d295oi4