Trwa ładowanie...
d2esuvy

RADPOL S.A. - Wykreślenie zastawu rejestrowego (52/2010)

RADPOL S.A. - Wykreślenie zastawu rejestrowego (52/2010)

Share
d2esuvy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Wykreślenie zastawu rejestrowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RADPOL S.A. w Człuchowie ("Spółka") informuje, że dnia 27 grudnia 2010 roku otrzymał postanowienia z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy?Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na składnikumajątku Spółki tj. akcelerator.Zgodnie z zawartą Umową Kredytu Technologicznego nr 06/0318 ("Umowa Kredytu"), opisanej w Prospekcie Emisyjnym Spółki, Spółka ustanowiła zastaw rejestrowy na wyżej wymienionym składniku majątku Spółki na rzecz Skarbu Państwa, działającego przez pełnomocnika Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 6,7 mln zł.Zastaw rejestrowy był ustanowiony na rzecz Skarbu Państwa na zabezpieczenie jego wierzytelności z tytułu Umowy Kredytu Technologicznego do łącznej wysokości 13.353.200,00 złotych.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w ramach zabezpieczenia tego kredytu pozostaje utworzona hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2010-12-28 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy