Trwa ładowanie...
d2ide4t
d2ide4t
espi

RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (8/2012)

RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (8/2012)
Share
d2ide4t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RADPOL S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent jako kupujący zawarł w dniu 31 stycznia 2012 r. umowę przedwstępną ("Umowa Przedwstępna"), na mocy której strony zobowiązane są do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji, na mocy której Emitent nabędzie 100 % akcji w innej spółce akcyjnej ("Spółka"). Zgodnie z umową przedwstępną, umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r, przy czym Strony dopuściły przedłużenie tego terminu o 7 dni. Umowa Przedwstępna zawiera postanowienia przewidujące prawo odstąpienia w określonych w tej umowie przypadkach. Umowa Przedwstępna przewiduje też, że w określonym w Umowie Przedwstępnej przypadku Emitent ma prawo kupić mniej niż 100% akcji. Ponadto Umowy Przedwstępna zakazuje sprzedającemu dokonywanie zmian korporacyjnych w Spółce oraz zmian w przedsiębiorstwie Spółki bez zgody kupującego. Jednocześnie Emitent informuje, że informacje w zakresie (a) określenia drugiej strony Umowy Przedwstępnej (sprzedającego), (b) przedmiotu
Umowy Przedwstępnej, w tym firmy Spółki, której akcje mają zostać sprzedane Emitentowi, a także (c) szczegółowych warunków finansowych Umowy Przedwstępnej i przewidywanej przez nią umowy przyrzeczonej ?podlegają procedurze opóźnienia w przekazaniu do publicznej wiadomości na podstawie art. 57 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Umowa Przedwstępna udziałów została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość Umowy Przedwstępnej przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2012-02-01 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ide4t

Podziel się opinią

Share
d2ide4t
d2ide4t