Trwa ładowanie...
dh1xz39
dh1xz39
espi

RADPOL S.A. - Zgoda Rady Nadzorczej na zakończenie nabywania akcji własnych na dotychczasowych wa...

RADPOL S.A. - Zgoda Rady Nadzorczej na zakończenie nabywania akcji własnych na dotychczasowych warunkach. (24/2011)
Share
dh1xz39
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-26
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej na zakończenie nabywania akcji własnych na dotychczasowych warunkach.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Spółka RADPOL S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakończenie nabywania akcji własnych na dotychczasowych zasadach pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie nową uchwałę upoważniającą do nabywania akcji własnych na nowych zasadach. Obecnie nabywanie akcji własnych Emitenta odbywa się na podstawie Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w innych celach, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia (raporty bieżące nr 13/2008 oraz nr 18/2009).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu
2011-07-26 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh1xz39

Podziel się opinią

Share
dh1xz39
dh1xz39