Trwa ładowanie...
d152vy9
espi

RAFAKO - Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji udzielonej przez PKO BP S.A. (5/2013)

RAFAKO - Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji udzielonej przez PKO BP S.A. (5/2013)
Share
d152vy9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji udzielonej przez PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (Emitent), informuje, iż w dniu 13.02.2013 zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP") aneks do umowy o udzielenie gwarancji bankowej pomiędzy Emitentem a PKO BP opisanej szczegółowo w RB nr 21/2012 oraz otrzymał od PKO BP aneks do dokumentu gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, na kwotę 79.310.400 zł., wystawiony na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (następcę prawnego pierwotnego beneficjenta gwarancji tj. PGE Elektrownia Opole S.A.) ("PGE"). Na mocy aneksu termin obowiązywania gwarancji udzielonej przez PKO BP został wydłużony do dnia 15.05.2013. Aneks nie zmienia znacząco treści pozostałych warunków umowy o udzielenie gwarancji. Gwarancja została wystawiona na zlecenie Emitenta w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Konsorcjum w składzie: Emitent (Lider), Polimex-Mostostal S.A. i Mostostal Warszawa S.A., a PGE, której przedmiotem jest budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE, na zasadzie
"pod klucz". (patrz RB nr 18/2012). Aneks do umowy o udzielenie gwarancji został uznany za istotny, z uwagi na fakt, że umowa o udzielenie gwarancji stanowiła istotną umowę. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łąkowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2013-02-14 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d152vy9

Podziel się opinią

Share
d152vy9
d152vy9