Trwa ładowanie...
d319voj
d319voj
espi

RAFAMET - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o...

RAFAMET - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A. (10/2011)
Share
d319voj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Marcina Siarkowskiego zawiadomienie, że w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 11-14 lutego 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, nabyła łącznie 599 akcji Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej. ARP S.A. jest w stosunku do Pana Marcina Siarkowskiego podmiotem powiązanym w rozumieniu artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pan M. Siarkowski jest ekspertem w Departamencie Inwestycji Portfelowych ARP S.A.Szczegółowe informacje dotyczące zawartych transakcji:11.02.2011 r.?nabycie 84 akcji po cenie 20,84 zł,11.02.2011 r.?nabycie 95 akcji po cenie 20,85 zł,11.02.2011 r.?nabycie 85 akcji po cenie 20,86 zł,14.02.2011 r.?nabycie 335 akcji po cenie 20,51 zł.Wcześniej ARP S.A. utrzymywała w swoim portfelu pakiet 2.030.448 walorów
Spółki, obecnie jest to 2.031.047 akcji. Tym samym stan posiadania ARP S.A. z wcześniejszego poziomu 47,02% kapitału zakładowego i 47,02% głosów podczas Walnego Zgromadzenia Spółki, uległ zwiększeniu do poziomu 47,03% kapitału zakładowego i 47,03% głosów podczas Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMET
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420 Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica) (numer)
(0-32) 419 11 11 (0-32) 419 13 66
(telefon) (fax)
rafamet@rafamet.com.pl rafamet.com.pl
(e-mail) (www)
639-000-15-64 271577318
(NIP) (REGON)
d319voj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Urszula Niedźwiedź Prokurent Urszula Niedźwiedź
2011-02-15 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319voj

Podziel się opinią

Share
d319voj
d319voj