Trwa ładowanie...
d8d5j1s
espi

RAFAMET - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...

RAFAMET - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r. (23/2013)
Share
d8d5j1s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r.: 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ? akcjonariuszowi temu przysługiwało 2.042.214 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 55,49% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 47,29% ogólnej liczby głosów, 2. Pan Krzysztof Jędrzejewski ? akcjonariuszowi temu przysługiwało 946.979 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 25,73% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów, 3. SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ? akcjonariuszowi temu przysługiwało 430.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,68% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 9,96% ogólnej liczby głosów, 4. Pan Michał Tatarek oraz Pani Joanna Tatarek ? akcjonariuszom tym, jako podmiotom powiązanym, przysługiwało łącznie 261.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,09% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 6,04% ogólnej liczby
głosów, w tym: - Pan Michał Tatarek posiadał 216.000 akcji (co stanowiło 5,87% głosów na WZ i 5% ogólnej liczby głosów), - Pani Joanna Tatarek posiadała 45.000 akcji (co stanowiło 1,22% głosów na WZ i 1,04% ogólnej liczby głosów). Pomiędzy Panem Michałem Tatarek a Panią Joanną Tatarek istniało porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez RAFAMET S.A. wynosi 4.318.701, z czego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r. reprezentowanych było 3.680.193 akcje, co stanowi 85,22% kapitału zakładowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMET
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420 Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica) (numer)
(0-32) 419 11 11 (0-32) 419 13 66
(telefon) (fax)
rafamet@rafamet.com.pl rafamet.com.pl
(e-mail) (www)
639-000-15-64 271577318
(NIP) (REGON)
d8d5j1s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
2013-06-17 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8d5j1s

Podziel się opinią

Share
d8d5j1s
d8d5j1s