Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

RAFAMET - Zawiadomienie o przekroczeniu przez ?KW? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? PROM ...

RAFAMET - Zawiadomienie o przekroczeniu przez ?KW? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? PROMACK spółka komandytowo-akcyjna progu 10% ogólnej liczby głosów. (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu przez ?KW? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? PROMACK spółka komandytowo-akcyjna progu 10% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że otrzymał od ?KW? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? PROMACK spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach zawiadomienie o nabyciu przez ten podmiot, w wyniku zleceń zrealizowanych w dniu 05.03.2015 r., 2.009 akcji RAFAMET S.A., w wyniku czego posiada 432.009 akcji, co stanowi 10,003% w liczbie głosów na WZA oraz 10,003% udziału w kapitale zakładowym. Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 430.000 akcji, co stanowiło 9,957% w liczbie głosów na WZA oraz 9,957% udziału w kapitale zakładowym. Zgodnie z oświadczeniem, dalsze zamiary Akcjonariusza co do zmniejszania lub zwiększania zaangażowania w Spółkę zależne będą od ceny akcji, wyników Spółki oraz sytuacji makroekonomicznej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMET
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420 Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica) (numer)
(0-36) 419 11 11 (0-36) 419 11 11
(telefon) (fax)
rafamet.com.pl
(e-mail) (www)
639-000-15-64 271577318
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2015-03-13 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar