Trwa ładowanie...
d3gm7yy
d3gm7yy
espi

RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (25/2012)

RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (25/2012)
Share
d3gm7yy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
RAJDY4X4 S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Rajdy 4x4 S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 18 grudnia 2012 roku) zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu transakcji podlegającej zgłoszeniu przez spółkę powiązaną z osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję nadzorczą . Zawiadomienie dotyczy zakupu akcji Emitenta w transakcji sesyjnej zwykłej , w dniu 10.12.2012 roku dokonano zakupu 1200 (tysiąc dwieście) akcji Emitenta za średnią cenę 0,93 złoty (słownie: dziewięćdziesiąt trzy grosze) za akcję . Powyższe transakcje zostały zawarte w obrocie w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAJDY4X4 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAJDY4X4 S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-070 Sulejówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Piłsudskiego 77
(ulica) (numer)
+ 48 22 517 64 40 + 48 22 517 64 45
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
113-26-85-165
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Marcin Piotrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gm7yy

Podziel się opinią

Share
d3gm7yy
d3gm7yy