Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

RANK PROGRESS S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2010 (18/2011)

RANK PROGRESS S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2010 (18/2011)
Share
d1uem3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż postanowił przedłożyć rekomendację wypłaty dywidendy Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które będzie miało miejsce dnia 20.06.2011 r. Zgodnie z projektem uchwały nr 8/2011 (raport ESPI nr 17/2011) Zarząd rekomenduje, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 5.398.778,38 PLN, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.744.736,62 PLN, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję. Proponowany termin utworzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalono na dzień 1 lipca 2011 r.(dzień dywidendy).Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą w trybie art. 348 § 4 k.s.h., przy czym termin ten nie będzie późniejszy niż dzień 31 grudnia 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r