Trwa ładowanie...
dc68ppx
dc68ppx
espi

RANK PROGRESS S.A. - Wcześniejszy wykup części obligacji serii D (46/2014)

RANK PROGRESS S.A. - Wcześniejszy wykup części obligacji serii D (46/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dc68ppx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wcześniejszy wykup części obligacji serii D | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu 36/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, iż wskutek żądań wcześniejszego wykupu otrzymanych po wypełnieniu obowiązków zawartych w punkcie 10.1.19 Warunków Emisji Obligacji Rank Progress S.A. serii D (dalej: ?WEO?) i wypełniając obowiązki przewidziane w punkcie 10.3 WEO, w dniu dzisiejszym Emitent dokonał wykupu wszystkich przedstawionych do dobrowolnego nabycia Obligacji serii D Emitenta w liczbie 944 szt. (dalej: ?Obligacje?). Obligacje o łącznej wartości nominalnej 944.000,00 zł zostały nabyte za cenę 978.569,28 zł tj. po cenie 1.036,62 zł. za jedną obligację. Przedterminowy wykup Obligacji został dokonany przez Emitenta po cenie odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki należne do dnia wcześniejszego wykupu. Obligacje zostały wykupione przez Emitenta w celu ich umorzenia. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)
dc68ppx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2014-11-26 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc68ppx

Podziel się opinią

Share
dc68ppx
dc68ppx