Trwa ładowanie...
d3nomze
11-10-2010 09:03

Raport ze spółek

Raport ze spółek

d3nomze
d3nomze

GETIN HOLDING
Getin Holding poinformował, że otrzymał od swojej spółki zależnej, tj. OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska (dalej: Carcade) informację o zawarciu w dniu dzisiejszym przez Carcade przedwstępnych umów nabycia akcji banku prowadzącego działalność na rynku rosyjskim (dalej: Bank). Umowy zostały zawarte z aktualnymi akcjonariuszami Banku i dotyczą nabycia łącznie 60 514 944 jego akcji o wartości nominalnej 1 RUB (0,10 zł) każda, stanowiących 75,64% kapitału zakładowego Banku za łączną cenę 36 309 tys. RUB (3 475 tys. zł ), tj. 0,60 RUB (0,06 zł) za jedną akcję. Zawarcie ostatecznych umów, na podstawie których nastąpi nabycie wyżej wymienionych akcji Banku jest uzależnione od ziszczenia się określonych w Umowach warunków, w szczególności uzyskania wszelkich zgód i zezwoleń od organów nadzorujących rynek bankowy, w tym od Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.
BM BPH
Przedmiotowa transakcja jest kolejnym etapem ekspansji Getin Holdingu na rynki Europy Wschodniej, jednak wartość transakcji wskazuje, że przedmiotem akwizycji jest niewielka instytucja. Holding jest właścicielem ukraińskiego Plus Banku oraz działającego na rynku białoruskim Sombel Banku.

BOMI
Zarząd sieci delikatesów pracuje nad budżetem dla grupy na 2011 r. oraz nad planem finansowym na najbliższe trzy lata, informuje dzisiejszy Parkiet. Spółka nie podjęła jeszcze decyzji, czy dokument zostanie podany do publicznej wiadomości.

ASBIS
8.10 Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC ("Emitent", "Spółka") przekazała informację otrzymaną w dniu 8 października 2010 roku od MAIZURI ENTERPRISES LTD (dalej "MAIZURI") o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki w wyniku sprzedaży łącznie 2.400.000 akcji Spółki dokonanej w dniu 5 października 2010 r. w ramach transakcji pakietowych zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przed ww. transakcjami MAIZURI posiadało 4.800.000 akcji Spółki, stanowiących 8,73% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.800.000 głosów na WZ Spółki co stanowiło 8,73% w ogólnej liczbie głosów. Po ww. transakcjach MAIZURI posiada 2.400.000 akcji Spółki, które stanowią 4,36% kapitału zakładowego spółki, uprawniają do 2.400.000 głosów na WZ Spółki co stanowi 4,36% w ogólnej liczbie głosów.
8.10 Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC ("Emitent", "Spółka") poinformowała, iż w dniu 8 października 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Siarhei Kostevitch, Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Dyrektora Generalnego Spółki, który poinformował o dokonaniu w dniu 5 października 2010 roku transakcji nabycia łącznie 21.766 akcji Spółki po średniej cenie 4.01 zł za akcję, w drodze transakcji zwykłych sesyjnych przeprowadzonych na GPW.

d3nomze
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3nomze