Trwa ładowanie...
d2hj1jq

REDAN - Emisja i przydział obligacji serii D. Skup obligacji serii A (1/2013)

REDAN - Emisja i przydział obligacji serii D. Skup obligacji serii A (1/2013)

Share
d2hj1jq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja i przydział obligacji serii D. Skup obligacji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2013 r. Spółka wyemitowała 57.422 obligacje serii D o wartości nominalnej 100,00 zł za każdą obligację, o łącznej wartości nominalnej 5.742.200 zł, z terminem wykupu ? 3 miesiące po dniu emisji. Emisja obligacji serii D stanowi realizację postanowień Umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 roku, zawartej z podmiotami finansującymi działalność Grupy Redan (umowa ta jest opisana w raporcie bieżącym nr 49/2012). Obligacje serii D zostały objęte przez obligatariuszy posiadających dotychczas obligacje serii A. Przydział obligacji został dokonany w dniu emisji. Jednocześnie w dniu 3 stycznia 2013 r. Spółka kupiła, w celu umorzenia, od obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii D, 55.629 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 5.562.900 zł. Obligacje te zostały zakupione za cenę równą wartości nominalnej powiększoną o odsetki naliczone do dnia 3 stycznia 2013 r. Obligacje serii D zostały wyemitowane
w ramach emisji niepublicznej, jako papiery wartościowe zdematerializowanie, kuponowe, niezabezpieczone. Oprocentowanie obligacji serii D zostało określone jako stawka WIBOR 6M plus marża pozostająca na tym samym poziomie co ustalona dla obligacji serii A. Wykup obligacji serii D nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji w dniu wykupu powiększonej o należne odsetki. Obligacje serii D nie będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hj1jq

| | | REDAN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hj1jq

Podziel się opinią

Share
d2hj1jq
d2hj1jq