Trwa ładowanie...
d1dvxs5
d1dvxs5
espi

REDWOOD Holding S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych (1/2015)

REDWOOD Holding S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych (1/2015)
Share
d1dvxs5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REDWOOD Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd REDWOOD HOLDING S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 roku. Jednostkowy Raport Roczny za 2014 rok- termin przekazania 23.03.2015 roku. Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok- termin przekazania 23.03.2015 roku. Skonsolidowany Raport Kwartalny I kwartał 2015 roku - termin przekazania 15.05.2015 roku. Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2015 roku - termin przekazania 31.08.2015 roku. Skonsolidowany Raport Kwartalny III kwartał 2015 roku- termin przekazania 13.11.2015 roku. Zarząd REDWOOD HOLDING S.A. oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2015 r. oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości
Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2014 roku. Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd REDWOOD HOLDING S.A. oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REDWOOD Holding SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REDWOOD Holding S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
92-312 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Papiernicza 7
(ulica) (numer)
042 677-77-77 042 677-78-41
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.redwood-holding.com
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Michał Nowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dvxs5

Podziel się opinią

Share
d1dvxs5
d1dvxs5