Trwa ładowanie...
d11ebvr

REDWOOD Holding S.A. - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z poł ...

REDWOOD Holding S.A. - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z połączeniem (scaleniem). (22/2014)

Share
d11ebvr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REDWOOD Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z połączeniem (scaleniem). | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd REDWOOD Holding S.A. (Spółka) informuje, iż wykonując postanowienia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki, w dniu 24 listopada 2014 r. Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji w okresie od dnia 3 grudnia 2014 r. (pierwszy dzień zawieszenia notowań) do dnia 16 grudnia 2014 r. (ostatni dzień zawieszenia notowań), w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji. Scalenie akcji nastąpi w stosunku 10:1. Spółka wnosi aby Dzień Referencyjny ustalony został na 9 grudnia 2014 r. W związku z powyższym Spółka zwraca się do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Dostosowanie stanu posiadania
akcji ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu ograniczonej liczby akcji, które mogą zostać przeznaczone na uzupełnienie niedoborów scaleniowych. Wznowienie obrotu akcjami planowane jest na 17 grudnia 2014 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ebvr

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDWOOD Holding SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDWOOD Holding S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 92-312 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Papiernicza | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 677-77-77 | | 042 677-78-41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@cx.pl | | www.redwood-holding.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7282610226 | | 100180654 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Michał Nowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ebvr

Podziel się opinią

Share
d11ebvr
d11ebvr