Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

RELPOL - Uzupełnienie do raportu Nr 6/2012 dotyczącego zwiększenia stanu posiadania akcji spółki ...

RELPOL - Uzupełnienie do raportu Nr 6/2012 dotyczącego zwiększenia stanu posiadania akcji spółki przez członka Rady Nadzorczej. Znaczne pakiety. (6/2012)

Share
d33i9s5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RELPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie do raportu Nr 6/2012 dotyczącego zwiększenia stanu posiadania akcji spółki przez członka Rady Nadzorczej. Znaczne pakiety. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w raporcie Nr 6/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. zabrakło informacji dotyczącej zamiaru zwiększenia ilości posiadanych przez akcjonariusza akcji spółki w zależności od osiąganych przez Relpol wyników. Pełna treść raportu powinna brzmieć: "Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 16 stycznia 2012 r., otrzymał zawiadomienia w sprawie nabycia akcji spółki złożone przez Adama Ambroziaka, będącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej Relpol S.A. Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Pan Adam Ambroziak poinformował, że w dniach 4 i 5 stycznia 2012 r. nabył w sumie 100.320 akcji Relpol S.A. po średniej cenie 4,58 zł za jedną akcję. Na podstawie art. 69 pkt 2 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej p. Adam Ambroziak poinformował również o stanie posiadania akcji i udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ). W związku z nabywaniem akcji spółki w okresie od 24.10.2011 do 05.01.2012 r. nastąpiło zwiększenie
zaangażowania p. Ambroziaka w kapitale Relpol S.A. o 2,69% i zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed zmianą p. Adam Ambroziak posiadał 2.628.417 akcji Relpol S.A, które stanowiły 27,35% kapitału zakładowego spółki oraz dawały prawo do 2.628.417 głosów na WZ, co odpowiadało 27,35% ogólnej liczby głosów na WZ. Po zmianie i rozliczeniu sesji z dnia 5 stycznia 2012 r. p. Adam Ambroziak posiada 2.886.553 akcje Relpol S.A, które stanowią 30,04% kapitału zakładowego spółki oraz dają prawo do 2.886.553 głosów na WZ, co odpowiada 30,04% ogólnej liczby głosów na WZ. Jednocześnie p. Adam Ambroziak poinformował, iż ma zamiar zwiększać ilość posiadanych przez siebie akcji w zależności od osiąganych wyników przez spółkę Relpol S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

| | | RELPOL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RELPOL | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 68-200 | | Żary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul.11 listopada | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-68) 47 90 800 | | (0-68) 374 38 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relpol@relpol.com.pl | | www.relpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-70-76 | | 970010355 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Tomasz Grabczan Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5