Trwa ładowanie...
d3ereth

Resort gospodarki: inwestycje w I kwartale wzrosły o 4,3 proc.

Analitycy Ministerstwa Gospodarki szacują, że inwestycje w I kwartale wzrosły o 4,3 proc.

Share
d3ereth

Według wstępnego szacunku GUS, PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc. GUS nie podał składowych, które zostaną opublikowane 30 maja.

"Rolę stymulatora wzrostu gospodarczego Polski w I kwartale 2014 r. przejął ponownie popyt krajowy. Według obliczeń DSA MG (Departamentu Strategii i Analiz - PAP), przyczyniły się do tego wzrost konsumpcji o 2,2 proc., przy wzroście udziału w PKB, oraz ponowne, choć stopniowe ożywienie inwestycji (wzrost o 4,3 proc.). Sytuacja ta może świadczyć o ograniczeniu obaw o przyszłą kondycję przedsiębiorstw i rozpoczęciu realizacji planów inwestycyjnych. Poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw można upatrywać również w odbudowie zapasów" - napisał MG w raporcie.

"Popyt zewnętrzny jest nadal stymulatorem wzrostu, choć jego wkład zmalał. Dynamiczny wzrost importu, przy jednocześnie utrzymującym się wzroście eksportu sprawił, że kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB w I kwartale 2014 r., wg obliczeń DSA MG, wyniosła 0,9 pkt proc." - dodał.

d3ereth

Według obliczeń MG w I kwartale 2014 roku wartość dodana brutto w gospodarce wzrosła o 3,2 proc., głównie za sprawą stabilnego wzrostu w sektorze usług. Wartość dodana w przemyśle wzrosła o 4,5 proc. rok do roku. Analitycy MG szacują, że sektor budowlany po słabszym okresie ostatnich dwóch lat stopniowo się rozwija, a wartość dodana w I kwartale 2014 r. wzrosła o 5 proc., co należy wiązać z ponownym ożywieniem na rynku nieruchomości.

d3ereth

Podziel się opinią

Share
d3ereth
d3ereth