Trwa ładowanie...
d1pl8zr

RN JSW zgodziła się na dodatkowe zabezpieczenia programu obligacji

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zgodziła się na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń programu emisji obligacji na 700 mln zł oraz 163,75 mln USD, ich podstawowe warunki oraz na podjęcie innych czynności związanych z restrukturyzacją, podała JSW. Zabezpieczenia ustalono m.in. na nieruchomościach Ruchu Zofiówka.

Share
d1pl8zr

"W szczególności, rada nadzorcza wyraziła zgodę na złożenie przez zarząd spółki oświadczeń o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach spółki składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki w postaci 'Ruchu Zofiówka' w Jastrzębiu-Zdroju, nieruchomościach spółki składających się na siedzibę spółki oraz nieruchomościach spółki składających się na obiekt hotelu 'Różany Gaj' w Gdyni, do kwoty 1 050 000 000 zł, stanowiącej 150% wartości obligacji wyemitowanych przez spółkę w polskich złotych w ramach programu emisji oraz do kwoty 245 625 000 USD, stanowiącej 150% wartości obligacji wyemitowanych przez spółkę w dolarach amerykańskich w ramach programu emisji, które to oświadczenia zostaną złożone przez spółkę na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. jako administratora hipotek" - czytamy w komunikacie.

RN wyraziła zgodę także na zawarcie umów zastawów rejestrowych z PKO BP jako administratorem zastawów na: (i) zbiorze rzeczy ruchomych składających się na ZORG Zofiówka (zbiór), przewidującej najwyższe sumy zabezpieczenia w wysokości 1 050 000 000 zł oraz 245 625 000 USD, oraz sposoby zaspokojenia zastawnika w postaci przejęcia zbioru przez zastawnika na własność, sprzedaży zbioru w przetargu publicznym, oddania przedsiębiorstwa spółki w dzierżawę lub przejęcia przedsiębiorstwa spółki w zarząd; (ii) akcjach posiadanych przez spółkę w Spółce Energetycznej Jastrzębie, Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria", Polski Koks oraz JSW Koks, przewidujących najwyższe sumy zabezpieczenia w wysokości 1 050 000 000 zł oraz 245 625 000 USD, przejęcie zastawionych akcji na własność jako sposób zaspokojenia zastawnika, możliwość wykonywania przez zastawnika w określonych okolicznościach prawa głosu z akcji oraz udzielenie zastawnikowi pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z akcji, podano również.

Ponadto RN wyraziła zgodę na oddanie przez zarząd na NWZ akcjonariuszy Polskiego Koksu głosu za uchwałą wyrażającą zgodę na ustanowienie przez Polski Koks na rzecz PKO BP hipotek na nieruchomości składającej się na siedzibę Polskiego Koksu, do kwot 1 050 000 000 zł oraz 245 625 000 USD na zabezpieczenie wierzytelności z obligacji.

d1pl8zr

Pod koniec lipca 2014 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JWS) zawarła z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD.

W sierpniu ub.r. JSW podała, że wyemitowała 70 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł oraz 16,37 tys. obligacji o łącznej wartości 163,75 mln USD. Środki pozyskane z emisji obligacji miały być wykorzystane na sfinansowanie nabycia przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

d1pl8zr

Podziel się opinią

Share
d1pl8zr
d1pl8zr