Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

ROBINSON EUROPE S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ROBINSON EU ...

ROBINSON EUROPE S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 01 grudnia 2014 r. (5/2014)

Share
dpodo2z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 01 grudnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 01 grudnia 2014 roku, co najmniej 5% głosów na tym zgromadzeniu posiadali: 1. Paweł Busz ? 375.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 60,00 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 23,97% ogólnej liczby głosów; 2. Sławomir Pszczoła - 250.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 40,00% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 15,97% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROBINSON EUROPE S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Lajkonika | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33 816 05 74 | | 33 810 08 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | rn@robinsoneuropesa.pl | | robinsoneuropesa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 547-004-60-25 | | 002429322 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Paweł Busz Członek Zarządu Paweł Busz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z