Trwa ładowanie...
d2zhlaf

ROBINSON EUROPE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na...

ROBINSON EUROPE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2011 r. (6/2011)

Share
d2zhlaf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBINSON EUROPE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 grudnia 2011 r. na godz. 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (siedziba Spółki ABS Investment S.A.). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011r. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie
opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN poprzez emisję 112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D 12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z przedłużeniem linii kredytowej. 14. Wolne wnioski i dyskusja. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznik | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Microsoft Word - ROBINSON111124formularz głosowania.pdf | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | |
| | Microsoft Word - ROBINSON111124ogłoszenie o walnym.pdf | | | | | | | | | | |
| | Microsoft Word - ROBINSON111124pełnomocnicwo-walne-OF.pdf | | | | | | | | | | |
| | Microsoft Word - ROBINSON111124pełnomocnicwo-walne-OP.pdf | | | | | | | | | | |
| | Microsoft Word - ROBINSON111124projekty uchwał.pdf | | | | | | | | | | |
| | opinia zarzadu.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

| | | ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROBINSON EUROPE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lajkonika | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 33 816 05 74 | | 33 810 08 33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 547-004-60-25 | | 002429322 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Janusz Starko Członek Zarządu Janusz Starko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zhlaf

Podziel się opinią

Share
d2zhlaf
d2zhlaf