Trwa ładowanie...
d44d57v
d44d57v
espi

ROBYG S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...

ROBYG S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 10 lutego 2011 roku (7/2011)
Share
d44d57v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 10 lutego 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ"), które odbyło się 10 lutego 2011 roku (czwartek) w Warszawie, w Hotelu Polonia, przy Al. Jerozolimskich 45, 00-692 Warszawa:Akcjonariusz: LBPOL Wiliam II S.A.R.L.Liczba posiadanych akcji: 107.400.000,00Liczba posiadanych głosów: 107.400.000,00Udział w ogólnej liczbie głosów: 41,73%Udział w liczbie głosów na NWZA: 47,12%Akcjonariusz: Nanette Real Estate Group N.V.Liczba posiadanych akcji: 76.362.604Liczba posiadanych głosów: 76.362.604Udział w ogólnej liczbie głosów: 29,67%Udział w liczbie głosów na NWZA: 33,50%Akcjonariusz: ROBYG B.V.Liczba posiadanych akcji: 31.037.396Liczba posiadanych głosów: 31.037.396Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,06%Udział w liczbie głosów na NWZA: 13,62%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Zbigniew OkońskiEyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A.Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44d57v

Podziel się opinią

Share
d44d57v
d44d57v