Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Powołanie członka Rady Nadzorczej (73/2014)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Powołanie członka Rady Nadzorczej (73/2014)
Share
di85q4k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 4 listopada 2014 roku, Spółka otrzymała oświadczenie od akcjonariusza większościowego LBPOL William II S.á.r.l. o powołaniu z tym dniem w ramach realizacji uprawnień osobistych tego akcjonariusza przewidzianych statutem Spółki Pana Michaela Tsoulies na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na obecną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej. Poniżej Zarząd Spółki przedstawia informacje powzięte na podstawie oświadczenia i informacji udzielonych przez nowego członka Rady Nadzorczej Spółki oraz wyciągu z krajowego rejestru dłużników dotyczącej tego członka: Pan Michael Tsoulies ? Członek Rady Nadzorczej Pan Michael Tsoulies kieruje pracami działu podatkowo-księgowego w Europie i Azji funduszy nieruchomości Silverpeak (dawniej: Lehman Brothers Real Estate Funds). Pan Tsoulies pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w londyńskim biurze Silverpeak Real Estate Partners od 2005 roku. Pan Tsoulies uczestniczył w strukturyzacji
międzynarodowych kwestii podatkowych w ponad 75 inwestycjach zrealizowanych na rynkach nieruchomości w 19 krajach Europy i Azji. Łączna wartość transakcji przekroczyła 7 mld USD. Pan Michael Tsoulies założył oddziały Silverpeak w Luksemburgu i na Mauritiusie, za pośrednictwem których zarządza kwestiami zgodności z przepisami finansowymi i podatkowymi ponad 1000 podmiotów położonych w ponad 20 krajach. Opracował i wprowadził polityki i procedury podatkowe i rachunkowe dla funduszy Silverpeak w Europie i Azji. Pan Michael Tsoulies rozpoczął pracę w Lehman Brothers w grudniu 2003 r. w oddziale w Atlancie w Georgii w USA jako Dyrektor działu podatkowo-księgowego funduszy nieruchomości Lehman Brothers na Amerykę Północną. Wcześniej Pan Tsoulies był zatrudniony jako Menedżer w oddziale Morgan Stanley w Atlancie w ramach zespołu ds. działalności funduszy nieruchomości w USA oraz pełnił stanowisko Menedżera ds. Podatkowych w firmie Ernst & Young na Florydzie. Pan Tsoulies posiada ponad 20-letnie doświadczenie w
kwestiach podatkowych i księgowych dotyczących nieruchomości. Ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie w zakresie księgowości i finansów na Uniwersytecie Stanu Floryda (Florida State University) oraz studia MBA na Uniwersytecie Stanu Georgia (Georgia State University). Pan Tsoulies posiada również uprawnienia biegłego rewidenta (CPA) w USA (aktualnie nie prowadzi praktyki w tym zakresie). Obecnie Pan Tsoulies nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej poza Spółką ani też nie jest udziałowcem w żadnej spółce prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki ani też nie wykonuje żadnej funkcji w żadnym organie jakiejkolwiek osoby prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki. Pan Michael Tsoulies nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawa o KRS. Podstawa prawna: § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
di85q4k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k