Trwa ładowanie...
d2f8n5s

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja obligacji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowy...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja obligacji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (24/2013)

Share
d2f8n5s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Rejestracja obligacji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 r. otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), zgodnie z którym w dniu 1 marca 2013 r. nastąpi rejestracja 100.000 obligacji zwykłych serii H Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł każda i terminie wykupu w dniu 14 stycznia 2016 roku, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku ("Obligacje Serii H"), wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na postawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 236/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku oraz na podstawie uchwały Zarządu BondSpot S.A. nr 51/13 z dnia 27 lutego 2013 roku (zob. raport bieżący nr 23/2013). Obligacje Serii H zarejestrowane zostaną pod kodem ISIN PLROBYG00107, a podstawę ich rejestracji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 108/13 z dnia 5 lutego 2013 roku. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f8n5s

| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-793 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | L. Rydygiera | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f8n5s

Podziel się opinią

Share
d2f8n5s
d2f8n5s