Trwa ładowanie...
d1508z9
d1508z9
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy przez ROBYG S.A. (30/...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy przez ROBYG S.A. (30/2013)
Share
d1508z9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. ? Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy przez ROBYG S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 0,08 zł na jedną akcję. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d1508z9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1508z9

Podziel się opinią

Share
d1508z9
d1508z9