Trwa ładowanie...
d3bibwk
d3bibwk
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wykup obligacji serii E i F ROBYG S.A. (78/2014)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wykup obligacji serii E i F ROBYG S.A. (78/2014)
Share
d3bibwk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Wykup obligacji serii E i F ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), niniejszym informuje, iż Zarząd Spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji Spółki serii E (?Obligacje Serii E?) oraz obligacji Spółki Serii F (?Obligacje Serii F?, a łącznie z Obligacjami Serii E ?Obligacje?) wyemitowanych zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia, odpowiednio, Obligacji Serii E z dnia 12 czerwca 2012 roku oraz Obligacji Serii F z dnia 11 czerwca 2012 roku (?Warunki Emisji?), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 20 czerwca 2015 roku, działając na podstawie pkt 37 lit. C Warunków Emisji podjął w dniu 19 listopada 2014 roku stosowne uchwały w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji Serii E tj. 100.000 sztuk Obligacji Serii E o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz w sprawie przedterminowego wykupu wszystkich Obligacji Serii F, tj. 100.000 sztuk Obligacji Serii F o wartości nominalnej 100 złotych każda. Jednocześnie, Zarząd określił w odniesieniu do wykupywanych
Obligacji: 1/dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 12 grudnia 2014 roku; 2/ dzień wypłaty świadczeń z Obligacji, tj. dzień przedterminowego wykupu ustalony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na 20 grudnia 2014 r. (?Dzień Przedterminowego Wykupu?), z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej; 3/ dzień faktycznej płatności świadczeń z Obligacji na 22 grudnia 2014 r. (ustalony z uwagi na fakt, iż Dzień Przedterminowego Wykupu przypada w sobotę). Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki. Jednocześnie Spółka informuje, iż po dokonaniu przedterminowego wykupu Obligacji Serii F, o którym mowa w niniejszym
raporcie bieżącym, wszystkie Obligacje Serii F wyemitowane przez Spółkę będą w całości wykupione, a następnie umorzone. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d3bibwk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bibwk

Podziel się opinią

Share
d3bibwk
d3bibwk