Trwa ładowanie...
d3qaxj1

RONSON EUROPE N.V. - Raport bieżący Global City Holdings N.V. na temat rozważanych strategicznych ...

RONSON EUROPE N.V. - Raport bieżący Global City Holdings N.V. na temat rozważanych strategicznych opcji sprzedaży akcji Emitenta przez Global City Holdings N.V. oraz U. Dori Group Ltd. (22/2014)

Share
d3qaxj1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący Global City Holdings N.V. na temat rozważanych strategicznych opcji sprzedaży akcji Emitenta przez Global City Holdings N.V. oraz U. Dori Group Ltd. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej ? informacja poufna Treść raportu: Zarząd spółki Ronson Europe N.V. (?Emitent?), przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący opublikowany dzisiaj przez Global City Holdings N.V., o następującej treści: ?Global City Holdings N.V. (?Spółka?) niniejszym zawiadamia, że Spółka oraz U. Dori Group Ltd. rozważają strategiczne opcje w zakresie sprzedaży całości lub części akcji spółki Ronson Europe N.V. (?Ronson?) posiadanych przez jednego lub obydwu akcjonariuszy. Niniejszym wyjaśnia się, że nie ma pewności, że transakcja taka zostanie przeprowadzona ani jakie będą jej warunki. Zgoda na zawarcie takiej transakcji podlega między innymi wspomnianej wyżej analizie oraz uzależniona jest od zgody właściwych organów obydwu akcjonariuszy. Ronson jest spółką publiczną założoną zgodnie z prawem holenderskim, a jej papiery wartościowe notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Udział posiadany (pośrednio) przez Spółkę i przez U.
Dori Group Ltd. w kapitale zakładowym Ronson wynosi 39,8% każdy.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: The current report of Global City Holdings N.V. on the review of the strategic options regarding the sale of the shareholding of Global City Holdings N.V. and U. Dori Group Ltd. in the Issuer. Legal basis: Article 56 section 1.1 of the Act on Public Offering – inside information The report: The board of directors of Ronson Europe N.V. (the “Issuer”) hereby discloses the text of the current report published earlier today by Global City Holdings N.V.: “Global City Holdings N.V. (the “Company”) hereby announces that it and U. Dori Group Ltd. are exploring their strategic options regarding the sale of all or a part of the shareholdings in Ronson Europe N.V. ("Ronson") held by one or both shareholders. It is hereby clarified that there is no certainty that such transaction shall be conducted and/or with respect to its terms. The consent to execute any such transaction is subject to, inter alia, said examination process and to the consent of the respective governing bodies of both shareholders. Ronson
is a public corporation, incorporated under the laws of the Netherlands, the shares and debentures of which are publically traded on the Warsaw Stock Exchange, Poland. Each of the Company and U. Dori Group Ltd. holds (indirectly) 39.8% of the shares in Ronson.” | | |
| | | | |

d3qaxj1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Tomasz Łapiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qaxj1

Podziel się opinią

Share
d3qaxj1
d3qaxj1