Trwa ładowanie...
det9rp7
espi
06-03-2013 07:14

RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
det9rp7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody 198.759 96.674 47.493 23.465
Zysk brutto ze sprzedaży 50.407 22.688 12.045 5.507
Zysk brutto przed opodatkowaniem 28.271 5.431 6.755 1.318
Zysk netto przypadający właścicielom podmiotu dominującego 31.655 6.826 7.564 1.657
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36.231 -14.897 -8.657 -3.616
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7.833 -9.044 -1.872 -2.195
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5.630 23.675 -1.345 5.746
Zwiększenie(zmniejszenie) netto środków pieniężnych -49.694 -266 -11.874 -65
Zapasy lokali mieszkalnych 668.080 631.317 163.425 142.929
Razem aktywa 786.519 765.961 192.397 173.412
Przychody przyszłych okresów 68.492 87.391 16.754 19.785
Zobowiązania długoterminowe 152.927 120.345 37.409 27.246
Zobowiązania krótkoterminowe 173.824 217.159 42.521 49.164
Kapitał własny 455.858 424.203 111.511 96.039
Kapitał podstawowy 20.762 20.762 5.054 5.054
Zysk netto przypadający na jedną akcję zwykłą ( podstawowy i rozwodniony ) 0,116 0,025 0,0277 0,006
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku - tłumaczenie polskie.pdf Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku - tłumaczenie polskie
Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku - wersja angielska.pdf Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

det9rp7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSR/MSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-06 | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-06 Shraga Weisman Prezes Zarządu
2013-03-06 Tomasz Łapiński Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy
2013-03-06 Andrzej Gutowski Członek Zarządu/Dyrektor ds Sprzedaży i Marketingu
2013-03-06 Israel Gredinger Członek Zarządu
2013-03-06 Ronen Ashkenazi Członek Zarządu
2013-03-06 Pierre Decla Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-06 Rami Geris Kontroler Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

det9rp7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
det9rp7
det9rp7