Trwa ładowanie...
d1y28k8

ROPCZYCE - Nabycie aktywów o znacznej wartości (6/2013)

ROPCZYCE - Nabycie aktywów o znacznej wartości (6/2013)

Share
d1y28k8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 stycznia 2013 r. podpisany został akt notarialny, na mocy którego Spółka Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. dokonała zakupu od Spółki "Mostostal-Energomontaż" S. A. ? (połowy) udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz w prawie własności budynków, budowli, urządzeń i instalacji stanowiących odrębną nieruchomość działek stanowiących tereny przemysłowe o oznaczeniu "Bi" i "Ba": nr 829/200 o pow. 0,1574 ha, nr 829/207 o pow. 0,0259 ha, nr 829/223 o pow. 0,1351 ha, nr 829/225 o pow. 0,0289 ha, nr 829/232 o pow. 0,0945 ha, nr 829/236 o pow. 5,3795 ha, objętych księgą wieczystą KW Nr KR1C/00048679/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie i działki nr 829/204 o pow. 0,0532 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1C/00059478/1 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, a także własność budynków, budowli, urządzeń i instalacji stanowiących odrębną nieruchomość działek stanowiących tereny
przemysłowe o oznaczeniu "Bi" i "Ba": nr 829/233 o pow. 0,0423 ha, nr 4634 o pow. 0,2547 ha, objętych odpowiednio księgami wieczystymi KW Nr KR1C/00077936/2 i Nr KR1C/00050840/7, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie. Łączna cena zakupu ww. nieruchomości wyniosła 12.808.400 zł. Przedmiotowa transakcja jest kontynuacją transakcji przejęcia ? udziałów w nieruchomości w Chrzanowie, zrealizowanej w miesiącu czerwcu 2012r (raport bieżący 14/2012). Zapłata ceny zakupu przedmiotowych nieruchomości zostanie dokonana poprzez wzajemne rozliczenie zobowiązań i należności w drodze wzajemnego potrącenia zobowiązań i należności Na dokonanie przedmiotowych transakcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgody w uchwałach z dnia 17 kwietnia 2012 roku oraz z dnia 14 grudnia 2012 roku Sprzedane aktywa uznane zostały za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza równowartość 1.000.000 Euro. Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zawarto
postanowień dotyczących kar umownych, warunków ani terminów rozwiązujących bądź zawieszających. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Mostostal ? Energomontaż S.A. Nieruchomość objęta zawartą umową była wcześniej przedmiotem umowy dzierżawy i prowadzona jest na niej działalność produkcyjna ZMR w zakresie wyrobów ogniotrwałych o komplementarnym charakterze względem produktów wytwarzanych w Ropczycach. Przejęcie nieruchomości wiąże się z kontynuacją działalności produkcyjnej na obiektach zlokalizowanych w Chrzanowie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2013-01-31 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8