Trwa ładowanie...
dkf2uoh

ROPCZYCE - Zawarcie umowy spełniającej kryterium umowy znaczącej (7/2015)

ROPCZYCE - Zawarcie umowy spełniającej kryterium umowy znaczącej (7/2015)

Share
dkf2uoh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy spełniającej kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych ?ROPCZYCE? S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11.03.2014 r. podpisana została z Bankiem ING Bank Śląski z siedzibą w Warszawie umowa kredytowa na łączną wartość 40,7 mln zł (czterdzieści milionów siedemset tysięcy złotych). Środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Emitenta wobec innego banku, a także na odnowienie już funkcjonującego limitu w ING Bank Śląski, zaś pozostała kwota 5,5 mln zł zostanie wykorzystana na zmianę sposobu finansowania sprzedaży. Jednocześnie wraz z limitem factoringowym w ING Factoring łączne zaangażowanie Grupy ING w finansowanie ZMR wynosi 55,7 mln zł oraz 3,1 mln euro na limity przedrozliczeniowe i rozliczeniowe umowy terminowych transakcji walutowych. Istotne warunki umowy: oprocentowanie: stawki WIBOR 1M, LIBOR 1M oraz EURIBOR 1M, powiększone o marżę Banku. zabezpieczenie: hipoteki umowne (odnowienie), zastaw na zapasach surowców, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, cesja z umowy faktoringowej ING Commercial Finance.
Termin spłaty kredytu: 9.08.2017 r. Postanowienia umowy nie przewidują kar umownych. Kryterium, które pozwoliło zakwalifikować umowę jako znaczącą jest to, że wartość umowy przewyższa wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2015-03-12 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

Podziel się opinią

Share
dkf2uoh
dkf2uoh