Trwa ładowanie...
d1p1fqj

ROVESE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I oraz wyznaczenie ost...

ROVESE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I (10/2013)

Share
d1p1fqj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ROVESE S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał: 1/ Uchwałę Nr 154/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A.; Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 540.960.106 (pięćset czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 12 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii I spółki ROVESE S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 lutego 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCRSNT00011".
2/ Uchwałę Nr 153/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A.; Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznaczył dzień 11 lutego 2013 r. na dzień ostatniego notowania 540.960.106 (pięciuset czterdziestu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu tysięcy stu sześciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCRSNT00151" Podstawa prawna: § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2009, Nr 33 poz. 259]. | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

| | | ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROVESE S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 315 80 03 | | 041 315 80 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rovese.com | | www.rovese.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 564-000-16-66 | | 110011180 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Wojciech Stankiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

Podziel się opinią

Share
d1p1fqj
d1p1fqj