Trwa ładowanie...
dtiqdao
dtiqdao
espi

Rubicon Partners NFI SA - Korekta numeracji raportu bieżącego (1/2013)

Rubicon Partners NFI SA - Korekta numeracji raportu bieżącego (1/2013)
Share
dtiqdao

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta numeracji raportu bieżącego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Rubicon Partners NFI SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 65/2013 z dnia 4 stycznia 2013 dotyczącym zawiadomienia w trybie art. 164 Ustawy o obrocie opublikowanego z podstawy art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie, wystąpiła pomyłka redakcyjna w numeracji raportu. Pomyłka polegała na błędnym określeniu numeru raportu bieżącego: Było: Raport bieżący nr 65/2013 Powinno być: Raport bieżący nr: 1/2013. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian. Treść poniżej: "Spółka Rubicon Partners NFI SA informuje, że w dniu 4 stycznia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Grzegorza Golca ? Członka Zarządu Spółki, iż Pani Ewa Zawadzka-Golec ? żona, w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w dniu 28 grudnia 2012 roku zbyła 3 000 000 akcji spółki Rubicon Partners NFI S.A. po cenie 0,30 PLN za jedną akcje. Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Grzegorz Golec pełni w
Spółce Rubicon Partners NFI SA funkcję Członka Zarządu, a Pani Ewa Zawadzka-Golec jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy o obrocie". Kolejny raport bieżący zostanie oznaczony numerem 2/2013. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtiqdao

Podziel się opinią

Share
dtiqdao
dtiqdao