Trwa ładowanie...
d4k1kwc

Rubicon Partners NFI SA - Korekta numeracji raportu bieżącego (1/2013)

Rubicon Partners NFI SA - Korekta numeracji raportu bieżącego (1/2013)

Share
d4k1kwc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta numeracji raportu bieżącego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Rubicon Partners NFI SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 65/2013 z dnia 4 stycznia 2013 dotyczącym zawiadomienia w trybie art. 164 Ustawy o obrocie opublikowanego z podstawy art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie, wystąpiła pomyłka redakcyjna w numeracji raportu. Pomyłka polegała na błędnym określeniu numeru raportu bieżącego: Było: Raport bieżący nr 65/2013 Powinno być: Raport bieżący nr: 1/2013. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian. Treść poniżej: "Spółka Rubicon Partners NFI SA informuje, że w dniu 4 stycznia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Grzegorza Golca ? Członka Zarządu Spółki, iż Pani Ewa Zawadzka-Golec ? żona, w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w dniu 28 grudnia 2012 roku zbyła 3 000 000 akcji spółki Rubicon Partners NFI S.A. po cenie 0,30 PLN za jedną akcje. Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Grzegorz Golec pełni w
Spółce Rubicon Partners NFI SA funkcję Członka Zarządu, a Pani Ewa Zawadzka-Golec jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy o obrocie". Kolejny raport bieżący zostanie oznaczony numerem 2/2013. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

Podziel się opinią

Share
d4k1kwc
d4k1kwc