Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

Rubicon Partners NFI SA - Przydział obligacji zamiennych (31/2011)

Rubicon Partners NFI SA - Przydział obligacji zamiennych (31/2011)
Share
d3fz2tr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział obligacji zamiennych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz") na podstawie § 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.) informuje iż, w dniu 26 kwietnia 2011 roku, działając na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2011, w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów Zarząd Funduszu podjął uchwałę nr 1 dotyczącą przydziału 32 000 obligacji zamiennych serii B o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda, łącznie 16 (szesnastu) podmiotom (instytucjom finansowym), które dokonały zapisu i opłaciły Obligacje. W związku z powyższym, Fundusz informuje, że emisja doszła do skutku, wszystkie wyemitowane
obligacje zostały objęte.Fundusz zamierza wprowadzić obligacje serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku obligacji Catalyst. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Grzegorz GolecPiotr Karmelita Członek ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr