Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

Rubicon Partners SA - Oddalenie wniosku o zabezpieczenie wniesienia powództwa (61/2013)

Rubicon Partners SA - Oddalenie wniosku o zabezpieczenie wniesienia powództwa (61/2013)
Share
d3scjt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oddalenie wniosku o zabezpieczenie wniesienia powództwa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 3 czerwca br. nr 55 /2013 w sprawie wniesienia przez akcjonariusza powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał nr 3 i 4 walnego zgromadzenia RUBICON PARTNERS SA z dnia 4 marca 2013 r., Zarząd spółki RUBICON PARTNERS SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika Spółki informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy (z datą 7 czerwca br., a otrzymanego przez Spółkę w dniu dzisiejszym) postanowienia oddalającego wniosek akcjonariusza o ustanowienie zabezpieczenia powództwa w postaci zobowiązania spółki do niewykonywania uprawnień wynikających z rejestracji zmiany statutu spółki z uwagi na fakt, iż roszczenie powódki oraz interes prawny w udzieleniu jej zabezpieczenia nie zostało przez powódkę uprawdopodobnione, w tym w szczególności brak jest po stronie powoda uprawdopodobnienia istnienia legitymacji procesowej czynnej. . Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners SA Finanse inne(fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
222089900 222089901
(telefon) (fax)
biuro@rubiconpartners.pl www.rubiconpartners.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9