Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

Rubicon Partners SA - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RUBICON PARTNERS SA w związku z wy...

Rubicon Partners SA - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RUBICON PARTNERS SA w związku z wydaniem akcji serii H (6/2014)
Share
d1y0k8r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-04
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RUBICON PARTNERS SA w związku z wydaniem akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportów nr 4/2014 oraz 5/2014 informuje, o wydaniu w dniu 4 lutego 2014 roku akcji serii H (wydanie odcinka zbiorowego akcji), które zostały w pełni opłacone. Wraz z opłaceniem i wydaniem akcji serii H zgodnie z art. 451 par. 2 i 3 w związku z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych następuje nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Po podwyższeniu, o którym mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 22.923.000,00 złotych i dzieli się na: - 38.201.701 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,60 złotych każda (emisja scaleniowa); - 3.299 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,60 złotych każda, dających prawo do 38 205 000 głosów na walnym zgromadzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
22 209 98 00 22 209 98 01
(telefon) (fax)
biuro@rubiconpartners.pl www.rubiconpartners.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r