Trwa ładowanie...
d4ej97o
d4ej97o
espi

RUNICOM - Rejestracja w KRS CASH IN HOLDING S.A. - spółki portfelowej RUNICOM S.A. (13/2015) - EBI

RUNICOM - Rejestracja w KRS CASH IN HOLDING S.A. - spółki portfelowej RUNICOM S.A. (13/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ej97o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja w KRS CASH IN HOLDING S.A. - spółki portfelowej RUNICOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RUNICOM S.A. niniejszym informuje, że powziął informację, iż w dniu 28 kwietnia 2015 roku sąd dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki CASH IN HOLDING S.A. z siedzibą w Suwałkach. O nabyciu ww. spółki Zarząd RUNICOM S.A. informował w dniu 29 stycznia 2015 roku raportem bieżącym nr 1/2015. RUNICOM S.A. posiada 40.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł, które stanowią 40% w kapitale zakładowym oraz uprawniają do 40% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CASH IN HOLDING S.A. CASH IN HOLDING S.A. buduje grupę kapitałową prowadzącą poprzez podmioty zależne działalność w obszarze finansów. Przez spółkę zależną CASH in Sp. z o. o. prowadzi działalność na pozabankowym rynku finansowym. Przedmiotem działalności CASH in Sp. z o. o. jest udzielanie pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. Swoje produkty sprzedaje przez niezależnych pośredników finansowych na terenie całej Polski. Obecnie
sieć sprzedaży liczy niemal 400 partnerów i jest stale rozszerzana. W 2014 roku spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1.193.267,00 zł oraz zysk netto 251.236,24 zł. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ej97o

Podziel się opinią

Share
d4ej97o
d4ej97o