Trwa ładowanie...
d2cuulp

RYBNIK - Przekazanie raportu rocznego za 2010 r. (1/2011)

RYBNIK - Przekazanie raportu rocznego za 2010 r. (1/2011)

Share
d2cuulp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
RYBNIK
Temat
Przekazanie raportu rocznego za 2010 r.
Podstawa prawna
Regulamin rynku pozagiełdowego
Treść raportu:
Raport roczny Miasta Rybnika za 2010 r. przekazany zostanie w dniu 31 marca 2011 r.Podstawa prawna:?§ 31c ust. 2 Regulaminu pozagiełdowego obrotu regulowanego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 3.1.2006 r. z późniejszymi zmianami,?§ 101 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Załączniki
Plik Opis
RB12011.RTF Raport bieżący nr 1/2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

| | | MIASTO RYBNIK | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RYBNIK | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-200 | | Rybnik | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | B. Chrobrego | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 439 20 00 | | 032 42 24 124 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | rybnik@um.rybnik.pl | | rybnik.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 642-001-07-58 | | 276255430 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Adam Fudali Prezydent Miasta Adam Fudali

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

Podziel się opinią

Share
d2cuulp
d2cuulp