Trwa ładowanie...

Rynek gra na porozumienie

Wprawdzie cały czas wspomina się o dzielących różnicach, to jednak widać, że obie strony wykazują wolę do znalezienia kompromisu. Mowa tu o negocjacjach pomiędzy Grecją, a Eurogrupą, czyli przedstawicielami ministrów finansów państw strefy euro.

Share
Rynek gra na porozumienie
Źródło: DM BOŚ
d3z7jmz

Na fali greckich spekulacji, ale i też za sprawą lepszych wieści w kwestii szans na zaprowadzenie pokoju na Ukrainie, wspólna waluta wspina się w górę, ale nie jest to jeszcze dynamiczny ruch. Wyraźnie odmienny kierunek obrała para EUR/NOK, ale jest to wynik lepszych danych nt. inflacji CPI z ostatnich dni, a dzisiaj obserwowanego odbicia w cenach ropy. Korelacja tego surowca z notowaniami norweskiej korony jest dość duża.

Niemniej na wykresie EUR/NOK odnotowaliśmy w ostatnich dniach odbicie z okolic 8,5350 - tym samym nie udało się na razie złamać znaczącego obszaru konsolidacji (wsparcia) w rejonie 8,48-8,5550, który bazuje na istotnych poziomach z lat 2013 i 2014. Wczoraj nastąpiło jednak odbicie od spadkowej linii trendu w okolicach 8,78, która oparta jest o poziomy ze stycznia b.r. To daje szanse na ponowny test w/w rejonu 8,48-8,5550 w perspektywie kolejnych dni. Ruch wspierać powinna drożejąca ropa, ale także malejące prawdopodobieństwo, że Norges Bank pójdzie drogą szwedzkiego Riksbanku, który wczoraj zdecydował się na wprowadzenie ujemnych stóp procentowych i mini-program QE.
[ Wykres dzienny EUR/NOK

]( http://www.money.pl/pieniadze/forex/waluty/forex,eurnok.html )

d3z7jmz

Wsparciem dla wspólnej waluty w innych relacjach są też dzisiejsze publikacje makro. Uwagę zwracają zwłaszcza znacznie lepsze dane nt. PKB w Niemczech za IV kwartał, gdzie mamy wzrost aż o 0,7 proc. kw/kw i 1,6 proc. r/r. To sygnał, że tamtejsza gospodarka wyraźnie wychodzi z dołka i daje lepsze perspektywy dla całej strefy euro (chociaż dzisiaj beneficjentem są głównie niemieckie aktywa). Nie zapominajmy też o pozytywnych impulsach dla gospodarki, jakie może dać tania ropa, oraz ruszający z marcem program QE.

Na wykresie EUR/USD mamy wyjście ponad poziom 1,1422 (to opór z 27 stycznia). Rośnie prawdopodobieństwo naruszenia oporu na 1,1459 (poziom dołka z 16 stycznia) i tym samym powrotu do obserwowanej na początku lutego b.r. oscylacji 1,1480-1,1533. W tym układzie znaczenie ma też słabnący dolar za sprawą wczorajszego rozczarowania danymi nt. sprzedaży detalicznej za styczeń (spadek o -0,8 proc. m/m). Dzisiejsze dane nt. nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan mogą mieć mniejsze znaczenie. Rynek zdaje się grać pod pozytywny wydźwięk spotkania Eurogrupy ws. Grecji w poniedziałek wieczorem. Niezależnie od rozstrzygnięcia nie można zapominać o zaplanowanych na czwartek zapiskach ze styczniowego posiedzenia FED. Im bliżej będzie tej daty, tym większe będzie prawdopodobieństwo umocnienia się dolara. Zwłaszcza, że z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli FED wynikało, że zaczynają oni „szykować” rynki na nadchodzące zacieśnienie polityki pieniężnej.
[ Wykres dzienny EUR/USD

]( http://www.money.pl/pieniadze/forex/waluty/forex,eurusd.html )

d3z7jmz

Marek Rogalski
Główny analityk walutowy DM BOŚ

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3z7jmz

Podziel się opinią

Share
d3z7jmz
d3z7jmz