Trwa ładowanie...
d3d7of5

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o finansach, nie przewiduje zawieszania ulg podatkowych

26.10. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających w przypadku przekroczenia przez dług publiczny 55 proc. PKB w formie warunkowego podwyższenia VAT...

Share
d3d7of5

26.10. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających w przypadku przekroczenia przez dług publiczny 55 proc. PKB w formie warunkowego podwyższenia VAT przewiduje projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych przyjęty we wtorek przez rząd - podał CIR w komunikacie. W nowelizacji nie przewiduje się zawieszenia ulg podatkowych - wynika z komunikatu. CIR

"Przewidziano dodatkowe mechanizmy zabezpieczające w przypadku przekroczenia przez dług publiczny 55 proc. PKB. Chodzi np. o wprowadzenie warunkowych i tymczasowych - dodatkowych podwyżek podatku VAT. Podatek od towarów i usług wzrósłby, jeśli wielkość długu w relacji do PKB w latach 2011, 2012 lub 2013 przekroczyłaby 55 proc." - podano w komunikacie.

Dodano, że jest to rozwiązanie warunkowe, bo Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013 nie przewiduje przekroczenia tego poziomu. Warunkowe wzrosty stawek VAT zwiększyłyby wpływy budżetowe. W 2012 r. możliwy byłby wzrost dochodów z tego tytułu o 2,9 mld zł, w 2013 r. - o 7 mld zł, a w 2014 r. - o 4,1 mld zł.

Według projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych przygotowanego przez Ministerstwo Finansów przewidywano zaostrzenie konsekwencji przekroczenia przez dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego, czyli 55 proc. PKB m.in. poprzez likwidację w podatku PIT ulg: internetowej, prorodzinnej oraz 50 proc. i 20 proc. kosztów uzyskania przychodu oraz warunkowe podwyżki stawek VAT.

d3d7of5

"Celem projektu nowelizacji jest też obniżenie deficytu sektora finansów publicznych przez wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej, która ma ograniczać dynamikę i ryzyko nadmiernego wzrostu wydatków budżetu państwa" - podano w komunikacie CIR.

"Szacuje się, że zastosowanie wydatkowej reguły dyscyplinującej przy wydatkach elastycznych przyniosłoby oszczędności budżetowe: w 2011 r. - 2,8 mld zł, w 2012 r. - 8,5 mld zł, w 2013 r. - 17,4 mld zł, a w 2014 r. - 29,5 mld zł. Zgodnie z projektem, wydatkowa reguła dyscyplinująca nie będzie stosowana m.in. do zobowiązań wynikających z umów krajowych i międzynarodowych, świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń zabezpieczenia społecznego" - dodano.

Zgodnie z tą regułą, wydatki budżetu państwa będą mogły rosnąć z roku na rok o 1 punkt procentowy ponad inflację. Ma ona ograniczać wzrost wydatków elastycznych (ich wysokość nie została określona w ustawach) oraz nowych wydatków sztywnych (ich poziom określono w ustawach). Reguła ta wspierając proces obniżania deficytu sektora finansów publicznych ma sprzyjać wprowadzeniu reguły docelowej (stabilizującej), zapewniającej trwałą stabilizację finansów publicznych.

Nowelizacja przewiduje także obowiązek przekazywania wolnych środków wybranych jednostek sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie ministrowi finansów. Obowiązek ten został nałożony m.in. na agencje wykonawcze, Narodowy Fundusz Zdrowia, państwowe fundusze celowe, niektóre państwowe osoby prawne oraz określone jednostki organizacyjne, a także fundusze Lasów Państwowych. Środki oddawane w depozyt lub zarządzanie będą oprocentowane na zasadach określonych w ustawie.

d3d7of5

W komunikacie podano, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają wzmocnić proces konsolidacji finansów publicznych, i w efekcie przyczynić się do stabilizacji makroekonomicznej kraju. Powinny też wspierać obniżanie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB, co pozwoli na zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu, a tym samym umożliwi nam - w przyszłości - wejście do strefy euro.(PAP)

jtt/

d3d7of5

Podziel się opinią

Share
d3d7of5
d3d7of5