Trwa ładowanie...
sprawozdanie
28-05-2013 18:35

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 r.

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu we wtorkowym komunikacie. Wynika z niego, że deficyt budżetu państwa wyniósł 30,4 mld zł.

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 r.Źródło: WP.PL, fot: Konrad Żelazowski
d4eocsn
d4eocsn

W sprawozdaniu wskazano, że w minionym roku dochody budżetu państwa wyniosły 287 mld 595 mln 114 tys. zł, a wydatki sięgnęły 318 mld 1 mln 861 tys. zł. W efekcie deficyt budżetu państwa wyniósł 30 mld 406 mln 746 tys. zł. Wskazano, że dochody budżetu środków europejskich wyniosły 64 mld 655 mln 320 tys. zł, a wydatki budżetu środków europejskich 68 mld 309 mln 48 tys. zł. Natomiast deficyt budżetu środków europejskich 3 mld 653 mln 729 tys. zł. W komunikacie czytamy też, że rozchody wyniosły 1 bln 175 mld 163 mln 138 tys. zł, a przychody stanowiące źródła pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa - 1 bln 209 mld 223 mln 613 tys. zł.

"Dochody budżetu państwa w 2012 r. były niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 2,1 proc., czyli 6 mld 171 mln 14 tys. zł. Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na ich obniżenie należy zaliczyć m.in.: niższy niż zakładano wzrost PKB, tempo wzrost spożycia indywidualnego, wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 3,5 proc. (nominalnie). Odnotowano spadek dochodów pochodzących z podatku od towarów i usług, co było efektem spowolnienia gospodarczego" - napisano w rządowym komunikacie.

Dodano, że wydatki budżetowe były niższe o 3,3 proc. (10 mld 763 mln 827 tys. zł) od zaplanowanych w ustawie budżetowej na ub.r. "Przygotowując budżet na 2012 r. zastosowano dyscyplinującą tymczasową regułę wydatkową. Zgodnie z nią, kwota wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim, powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy" - wskazano.

W komunikacie czytamy, że na niższy poziom wydatków państwa wpłynęły m.in.: mniejsze niż zakładano wydatki bieżące, niższe współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, dotacje i subwencje, niewykorzystane dotacje celowe.

d4eocsn

"Deficyt budżetu państwa, który jest głównym składnikiem potrzeb pożyczkowych netto, był o 13,1 proc. niższy od zaplanowanego (4 mld 592 mln 814 tys. zł). Łączny poziom potrzeb pożyczkowych netto w 2012 r. ukształtował się na poziomie 37 mld 337,8 mln zł, (w ustawie budżetowej zapisano 46 mld 205,2 mln zł)" - napisano.

Wskazano, że finansowanie potrzeb pożyczkowych netto dokonywane było poprzez zaciąganie długu na rynku krajowym (24 mld 702,9 mln zł z tytułu skarbowych papierów wartościowych) oraz na rynkach zagranicznych (25 mld 688,6 mln zł, z czego 21 mld 997,2 mln zł z tytułu skarbowych papierów wartościowych oraz 3 mld 691,4 mln zł z tytułu kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych).

"Rok 2012 był okresem wyraźnego spowolnienia tempa wzrostu PKB - w całym ubiegłym roku PKB zwiększył się jedynie o 1,9 proc. (w 2011 r. o 4,5 proc.). Spowolnienie dynamiki gospodarczej było wynikiem pogorszenia koniunktury na rynkach eksportowych, głównie w państwach UE, w których gospodarka odnotowała spadek PKB o 0,3 proc. (natomiast w 2011 r. wzrost o 1,6 proc.)" - podkreślono w komunikacie.

Dodano, że na koniec ub.r. stopa bezrobocia wyniosła 13,4 proc., a średnioroczna inflacja 3,7 proc.

d4eocsn

Zaznaczono, że w ubiegłym roku po raz pierwszy od roku 2007 (początku światowego kryzysu finansowego) spadła relacja długu publicznego do PKB i wyniosła 52,7 proc. (w 2011 r. było to 53,4 proc.). "Niższa niż w 2011 r. okazała się również relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB - wyniosła 55,6 proc." - wskazano.

W sprawozdaniu stwierdzono, że poziom zadłużenia Polski w relacji do PKB jest niższy w porównaniu z wielkością tej relacji dla całej UE - 85,3 proc. i dla strefy euro - 90,6 proc. "Polska w 2012 r. znajdowała się w czołówce państw o najwyższym dla całej UE spadku długu do PKB (bez Grecji). To m.in. wpłynęło pozytywnie na opinie o Polsce agencji ratingowych i międzynarodowych instytucji finansowych. W efekcie w 2012 r. odnotowano wyraźny spadek - najniższy w historii - rentowności skarbowych papierów wartościowych na krajowym i zagranicznych rynkach" - napisano.

Dodano, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych emitowanych na rynku krajowym wyniosła 3,7 proc., podczas gdy na koniec 2011 r. było to 5,91 proc. Z kolei na rynku euro rentowność wynosiła odpowiednio 2,47 proc. w 2012 r., wobec 5,12 proc. na koniec 2011 r.

d4eocsn

"Struktura wzrostu PKB ze słabym popytem krajowym wpłynęła na poprawę ujemnego salda rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego, które w 2012 r. wyniosło 3,5 proc. (4,9 proc. w 2011 r.). Nadal wysoki był deficyt dochodów (4,5 proc. PKB). Deficyt rachunku bieżącego był w dużej mierze finansowany przez napływ kapitału długookresowego" - czytamy w rządowym komunikacie.

W komunikacie czytamy też, że ubiegłoroczne dochody z prywatyzacji wyniosły 9 mld 158,2 mln zł, co stanowiło 91,58 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej.

Rada Ministrów zobowiązana jest przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.

d4eocsn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4eocsn